Kamuda çalışan Taşeron işçilere 4-C kadrosu formülü

30.01.2013

Kamuda çalışan 500 bini aşkın taşeron işçi için 4-C formülü çözüm olacak mı? Taşeron işçilerin 4-C statüsünde geçici personel olarak çalıştırılması mı düşünülüyor?

 Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, memur ya da kamu işçisi olarak istihdam edilmesinin sayının büyüklüğü nedeniyle imkansız görüldüğü, kaybedilen davaların da çözümü zorunlu kıldığı gelişmesi altında bu kişilerin kamuda "ara formül" olarak oluşturulan 4C statüsünde geçici personel olarak çalıştırılması önerilecek. 

TAŞERON İŞÇİ SORUNU

Kamuda, başta sağlık alanı olmak üzere çok çeşitli hizmetler için son dönemde yoğun biçimde taşeron firmalardan hizmet alımı yoluna gidildi. Bunun sonucunda da sayıları 500 bin dolayında tahmin edilen işçi, taşeron şirketlerde kadrolu olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başladı. Ancak, taşeron işçi çalıştırılması iş hukukuna göre ancak ana faaliyet konusuna bağlı işler dışındaki "yardımcı hizmetler" için sözkonusu olabiliyor. İşten çıkarılma ya da hak kaybı oluştuğu durumlarda, iş mahkemesinde dava açılması halinde bu işçilerin durumlarına bağlı olarak belirsiz süreli sözleşme imzalamış sayılıyor. 

Özel sektörde de taşeron işçilik uygulamalarının yaygınlaşmasıyla sorun derinleşti. Başta gemi inşa olmak üzere çok sayıda sektörde taşeron şirketler üzerinden istihdam edilen işçilerin ölümlü iş kazalarının yoğunlaşmasıyla düzenleme yönünde ihtiyaç arttı. 

 Hem işçilerin benzeri davaları sürekli olarak kazanması, taşeron şirketlerde çalışanların başta kıdem tazminatı ve izin olmak üzere hak kayıpları hem de sayılarının çok artması nedeniyle kamu ve özel sektörde taşeronluk sisteminin yeniden yapılandırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma başlattı. 

Ancak çalışma, kamuda görev yapan taşeron işçiler için mevcut durumdaki hak kayıplarına yakın bir yöntemle çözülmeye çalışılacak. Bu işçilerin halen 45 bin dolayında işçi bulunan ve ne iş kanunu ne de kamudaki diğer istihdam modellerine benzemeyen "4C" statüsü önerileceği öğrenildi. 

4C statüsü, 657 sayılı kanunun 4. Maddesinin C işaretli bendi ile tanımlanan çalışma yöntemini belirliyor. Buna göre, bu maddeye göre çalışma "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir" şeklinde tanımlanıyor. 

Ancak bu kapsamda çalışmayı kabul edenler ne memur, ne de işçi olmadıkları için, kamu ya da işçi sendikalarına üye olamıyor, dolayısıyla, kıdem tazminatı, yıllık izin vb. işçilere yönelik haklar ile ikramiye vb. diğer kamu çalışanlarına sağlanan hakları kullanamıyor.

500
+ -
Sonuç : +23

Vergi Borcumuzu Yapılandırdık

Ordu İşçi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak mali sorunlarımızın üstesinden üyelerimizin sayesinde gelmeye devam ediyoruz.

6552 sayılı kanun ile kazanımlarımız

Son çıkan torba yasada elde edilen kazanımlar ile ilgili Ordu İşçi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Hukuki İşler Başkanlığı olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Üyelerimizin Dikkatine

Değerli üyelerimiz, 6552 saylı (son torba kanun) ile kamuda alışan taşeron işçilerimiz çok önemli kazanımlar elde etmiştir.

Taziye Mesajı

Sosyal İşler Başkanımız Uğur BAŞPINAR ve ailesine, geride kalan dost, akraba ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz...

Atamızı Saygı ile Anıyoruz

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, aramızdan ayrılışının 76'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.